Dom i mål angående penningförfalskning och bedrägerier

2021-04-20

Vid tingsrätten åtalades åtta personer. Hovrätten har prövat åtalet mot fem av dessa. De dömdes av tingsrätten för bl.a. förberedelse till penningförfalskning, grovt brott, och förberedelse till grova bedrägerier. Hovrätten, som anser att penningförfalskningen passerat förberedelsestadiet beträffande 314 tillverkade sedeltryck, ändrar rubriceringen och dömer i stället alla fem personerna i den delen för försök till penningförfalskning, grovt brott.

Fyra av de fem personerna dömdes även av tingsrätten för bedrägerier och/eller bedrägeriförsök samt brukande av falska pengar. Hovrätten dömer den person, en 45-årig man, som inte dömdes för något bedrägeri av tingsrätten för bedrägeri och brukande av falska pengar vid ett tillfälle, varvid hovrätten höjer straffet för honom från fängelse i 1 år till fängelse i 1 år och 2 månader. Hovrätten dömer vidare en 28-årig kvinna för ytterligare ett bedrägeri och brukande av falska pengar samt för olovlig befattning med ytterligare falska sedlar, men ändrar inte tingsrättens straff för henne på 2 år och 4 månaders fängelse. Övriga tre personer döms för ytterligare fall av brukande av falska pengar, men hovrätten fastställer de straff som tingsrätten har dömt ut för dessa personer. I övrigt gör hovrätten samma bedömning som tingsrätten i fråga om skuld och skadestånd. Den person, en 25-årig man, som utvisades av tingsrätten utvisas även av hovrätten. Två av hovrättens ledamöter är skiljaktiga och anser att tre av de tilltalade ska dömas för ytterligare bedrägerier/bedrägeriförsök och brukande av falska pengar.