Dom i mål angående morden i Vivalla sommaren 2018

2019-05-02

Den 3 juli 2018 körde två unga män in i Vivalla på moped. En skottväxling utbröt mellan dem och en tredje person. Den tredje personen flydde från platsen, men blev upphunnen och ihjälskjuten. En av männen på mopeden blev svårt misshandlad av flera andra och avled kort därefter. Åklagaren väckte åtal för mord vid Örebro tingsrätt mot en person för dödsskjutningen och mot fyra personer för dödsmisshandeln.

Tingsrätten har nu friat mannen som stod åtalad för dödsskjutningen. Av de fyra personerna som stod åtalade för dödsmisshandeln döms nu två för mord, en för synnerligen grov misshandel och en för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död.

Enligt domen har åklagaren inte uppfyllt beviskravet för att det var den åtalade som genomförde dödsskjutningen. Den för dödsskjutningen åtalade mannen frias därför.

Vad gäller dödsmisshandeln har stora delar av händelseförloppet filmats av olika åsyna vittnen. Dessa filmer har utgjort den viktigaste bevisningen vid tingsrättens prövning. Två av de tilltalade har förnekat att det är de som på filmerna ses utöva våld mot offret. Tingsrätten har dock funnit att åklagaren har lagt fram sådan bevisning att det är utrett att de personer som har åtalats är de som deltagit i misshandeln. Vidare har tingsrätten funnit att de tilltalade har agerat tillsammans och i samförstånd, vilket innebär att de tilltalade kan hållas ansvariga för att offret kom att dö.  

Att de tilltalade kommit att dömas för olika brott hänger ihop med vilket uppsåt, dvs. vilka insikter och avsikter, respektive tilltalad har haft. De två åtalade som har haft uppsåt att döda har dömts för mord. De andra två har inte bevisligen agerat med uppsåt att döda varför dessa istället dömts för andra brott.  

De som döms för mord döms till fängelse i 15 år och 10 månader respektive 13 år och 10 månader. Mannen som döms för synnerligen grov misshandel döms till fängelse i 5 år och 10 månader. Den man som döms för synnerligen grov misshandel och grovt vållande till annans död var bara 15 år gammal när han begick brotten. Påföljden för honom har därför bestämts till 11 månaders sluten ungdomsvård.

 

Senast ändrad: 2019-05-02