Dom i mål angående bland annat grov våldtäkt mot barn

2018-11-20

????Åklagaren har åtalat mannen för att ha genomfört grova våldtäkter mot två olika barn. De ena barnet var 5 år och det andra barnet var 3 år.

?Tingsrätten har ansett att mannen har gjort sig skyldig till 8 fall av grov våldtäkt mot barn när det gäller den 5-åriga flickan och två fall av grovt sexuellt övergrepp mot samma flicka. Tingsrätten har ansett att de sexuella övergreppen han döms för är grova eftersom flickan var mycket ung och att hon var särskilt utsatt på grund av sina tidigare uppväxtförhållanden samt relationen till den dömde mannen. Hon har tillerkänts skadestånd med sammanlagt 350 000 kr.

Tingsrätten har också ansett att mannen gjort sig skyldig till ett fall av sexuellt övergrepp mot den då 3-åriga flickan. Tingsrätten har endast ansett att utredningen är tillräcklig för att döma för ett fall av sexuellt övergrepp när det gäller den flickan trots att åtalet avsåg tre fall. Det är heller inte visat att kränkningen har varit så allvarlig att det ska bedömas som en våldtäkt. Flickan har tillerkänts skadestånd med 45 000kr.

Tingsrätten har även dömt mannen för grovt barnpornografibrott och grovt förtal.

Påföljden har bestämts till 7 års fängelse.

Rätten var enig.

Vid eventuella frågor kontakta rådman Hanna Forsell mellan kl.15 och 16.

Senast ändrad: 2018-11-20