Dom i Hjulstamålet

2022-10-18

Hovrätten ändrar tingsrättens dom och dömer de två unga männen som av tingsrätten dömdes för medhjälp till ett mord den 31 maj 2021, för att i stället ha begått mordet tillsammans som gärningspersoner. Hovrätten skärper också straffet för den ena mannen som får samma straff som den andra. Hovrätten ändrar inte tingsrättens frikännande domar när det gäller tre av de åtalade männen eller det som tingsrätten beslutat om skadestånd.

Till skillnad från tingsrätten anser hovrätten att det är bevisat att den man som döms för det andra mordet, den 30 augusti 2021, hade koppling till ett kriminellt nätverk. Hovrätten anser det också bevisat att den man som skadades svårt vid försöket till mord samma dag hade koppling till ett annat kriminellt nätverk.

Under rättegången beslutade hovrätten att en kroppskamerafilm som polisen spelat in i samband med att de kom till brottsplatsen den 30 augusti 2021 och påträffade den svårt skadade mannen inte skulle få användas som bevisning i målet. Hovrätten ansåg att inspelningen tillkommit under förhållanden som stred mot artikel 3 i Europakonventionen (förbudet mot tortyr och annan omänsklig eller förnedrande behandling).

– När det gäller mordet den 31 maj 2021 har hovrätten kommit fram till att de två männen, som båda var 20 år gamla vid tillfället, ska dömas för att tillsammans ha utfört mordet och inte bara hjälpt till med hantering av kläder och vapen. Det rör sig om en ren avrättning och skulle gärningspersonerna ha varit 21 år vid brottet hade straffet blivit livstids fängelse, säger hovrättsrådet Mari-Ann Roos, referent i målet.

- När det gäller mordet och mordförsöket den 30 augusti 2021 anser hovrätten att utredningen visar att brotten har koppling till en skjutning i Tensta tidigare samma kväll. Hovrätten kommer också fram till att både den dömda skytten och den skadade mannen hade koppling till kriminella nätverk. Kopplingen till kriminella nätverk har inte betydelse för skuldfrågan men för att förstå bakgrunden och motivet till det besinningslösa skjutvapenvåld som de i målet aktuella händelserna innefattar, säger Mari-Ann Roos vidare.

Bakgrund

I målet åtalades sammanlagt fem unga män för inblandning i två mord och två mordförsök samt grova vapenbrott, som åklagaren ansåg hade koppling till konflikten mellan de kriminella nätverken Dödspatrullen och Shottaz. Två av männen åtalades för att skjutit en man till döds i Hjulsta den 31 maj 2021. Den ena åtalades också för att tillsammans med två andra medtilltalade ha skjutit en man till döds och allvarligt skadat en annan man i Hjulsta den 30 augusti 2021. Den skadade mannen åtalades för försök till mord genom att han påstods ha skjutit upp mot den lägenhet där den man som sköt honom och hans kamrat var bosatt. Åtalet gällde även grova vapenbrott.

Tingsrätten dömde två av männen för medhjälp till mord den 31 maj 2021. Den ena dömdes även för mordet den 30 augusti 2021 och för grovt vapenbrott. Den skadade mannen frikändes från försök till mord och de två andra männen frikändes från delaktighet i mordet den 30 augusti 2021 och från grovt vapenbrott.

De båda dömda var endast 20 år gamla när brotten begicks vilket innebar att det längsta straff som kunde komma i fråga för dem var fängelse i 14 år (straffen har därefter skärpts när det gäller personer som fyllt 18 år). Dessutom hade de suttit häktade med restriktioner (isolering) under lång tid vilket gjorde att straffet förkortades med två månader för båda. Den man som dömdes för delaktighet i båda morden samt för mordförsök och grovt vapenbrott dömdes i tingsrätten till fängelse i 13 år och 10 månader (motsvarande livstids fängelse för en person som fyllt 21) och den man som endast dömdes för medhjälp till det första mordet dömdes till fängelse i 10 år och 4 månader (motsvarande 14 års fängelse för en person som fyllt 21 år). Anhöriga till de två mördade personerna fick skadestånd.

Både åklagaren och de två 20-åringarna överklagade tingsrättens dom.