Dom i gruvmålet

2022-10-21

Tingsrätten har i dag meddelat dom i målet där en 41-årig man varit åtalad för grov våldtäkt och försök till mord vid Långgruvan i Norbergs kommun. Mannen döms för att efter att ha våldtagit målsäganden ha knuffat kvinnan ned i det 24 meter djupa gruvhålet och att vid två tillfällen försökt stena målsäganden samt slutligen lämnat henne i gruvhålet. Att målsäganden hittades var extremt osannolikt och hon var vid räddningen blödande och nedkyld. Då hon räddades hade hon enligt rättsläkare inte överlevt mer än något enstaka dygn till i gruvhålet.

Målsäganden har enligt tingsrätten lämnat en trovärdig berättelse och hennes uppgifter vinner stöd av övrig av åklagaren åberopad bevisning. Mannen har inte lämnat någon förklaring till att hans sperma återfunnits i målsägandens könsorgan eller att hennes DNA fanns i hans kalsonger. Inte heller har han kunnat förklara att hans telefoner kopplats upp mot master i Norberg och Avesta samt i området däremellan, där Långgruvan ligger. Tingsrätten dömer mannen för grov våldtäkt och försök till mord.

–Gärningarna var planerade och mordförsöket skedde för att dölja våldtäkten. Det sammantaget med målsägandens lidande och dödsångest gör att straffvärdet av mordförsöket ligger mycket nära det som skulle ha gällt om målsäganden avlidit. Eftersom mannen även döms för grov våldtäkt har vi funnit att påföljden bör bli livstids fängelse, säger rådmannen Johan Alvner.

Tingsrätten dömer mannen till livstids fängelse och utvisar honom ur riket med förbud att återvända hit utan tidsbegränsning. Målsäganden tillerkänns också skadestånd med 500.000 kr för kränkning och 45.000 kr för sveda och värk. Mannen skall kvarbli i häkte.