Dom i Falcon Fundsmålet, ekonomisk brottslighet med koppling till pensionsfonder

2020-04-17

Händelserna gällande ekonomisk brottslighet med koppling till pensionsfonder inträffade under åren 2012–2013 och har riktats mot Pensionsmyndigheten och pensionssparare.

Trolöshetsbrottet har i huvudsak bestått i att ett fondbolag som varit anslutet till systemet för premiepension gjort 17 inköp av överprissatta värdepapper, av typen Residential Mortgage-Backed Securities (MBS), från ett till fondbolaget närstående bolag. För inköpen av de överprissatta värdepapperna har fondförvaltaren mutats. Det grova bedrägeriet har bestått i att pensionssparares fondinnehav uppgående till cirka två miljarder kronor genom ett automatiserat förfarande olovligen flyttats över från en fond till den i åtalet aktuella fonden. De tillgångar som det grova bedrägeriet tillfört fondbolaget har möjliggjort ytterligare inköp av överprissatta MBS. Målet har även innefattat en åtalspunkt rörande grovt penningtvättsbrott, begånget under åren 2016–2017, i syfte att dölja medel härrörande från mutbrottet och för att främja fondförvaltarens tillgodogörande av medlen.

Den sammanlagda skadan för huvudmännen (Pensionsmyndigheten och fondbolaget) har uppgått till 30 664 000 USD (ca. 307 965 000 kr.).

Rätten var enig i sitt avgörande.

- Tingsrätten anser att brottsligheten varit mycket välplanerad, systematisk och avsett stora värden. Den har även riktats mot ett viktigt samhällssystem som pensionssystemet och har därmed ett högt straffvärde, säger rådmannen Jonas Härkönen.

Målet har varit mycket omfattande. Huvudförhandlingen pågick under 40 förhandlingsdagar fördelade på fyra månader. Förutom de tilltalade har ytterligare 54 förhörspersoner hörts i målet. Det skriftliga förundersökningsmaterialet i målet uppgår till cirka 23 000 sidor.

För mer information kontakta ordföranden i målet, rådmannen Jonas Härkönen, avdelning 2, som kommer att vara tillgänglig för frågor från media den 17 april 2020 kl. 14.30–15.30. Se kontaktuppgifterna.