Dom i ett mål om överfall på ett 9-årigt barn i Norrköpingstrakten

2020-10-27

Norrköpings tingsrätt dömde i juli mannen för synnerligen grov misshandel, människorov, grov våldtäkt mot barn och övergrepp i rättssak till fängelse i 11 år. Både åklagaren och mannen överklagade domen till hovrätten. Mannen ville bli frikänd medan åklagaren ville att han skulle dömas för försök till mord i stället för synnerligen grov misshandel och att hovrätten skulle skärpa straffet.

I likhet med tingsrätten anser hovrätten att det är bevisat att mannen tagit ett kraftigt tag om barnets hals samtidigt som han hållit för hennes mun och lagt sin kroppstyngd över henne samt att agerandet pågått under en betydande tid. Den rättsmedicinska utredningen visar att det funnits en betydande risk för att barnet skulle avlida till följd av detta handlande. Hovrätten anser att mannen måste ha insett att det fanns en stor risk för att barnet kunde avlida när han blockerade hennes luftvägar på det sätt som skett. Vidare anser hovrätten att mannen i gärningsögonblicket var likgiltig inför effekten att barnet skulle berövas livet till följd av hans livsfarliga handlande (s.k. likgiltighetsuppsåt).

Gärningsmannen har omöjligen kunnat avgöra i vilket skede han skulle släppa taget om barnets hals och mun för att hon inte skulle riskera att avlida och det framstår som en lycklig slump att barnet inte avled, säger hovrättslagmannen Linda Hallstedt.

Hovrätten dömer alltså mannen för försök till mord i stället för synnerligen grov misshandel och skärper straffet till 14 års fängelse. Utöver detta döms mannen även i hovrätten för människorov, grov våldtäkt mot barn och övergrepp i rättssak.

Hovrätten fastställer tingsrättens dom i fråga om skadestånd till barnet.