Dom i ett mål om mordförsök i Uppsala

2020-10-14

I målet prövas åtal mot totalt tio personer för bl.a. grovt narkotikabrott och försök till mord. När det gäller de delar som avser grovt narkotikabrott gör hovrätten i stort sett samma bedömningar som tingsrätten. I fråga om åtalet mot en av de tilltalade – fadern till en person som erkänt innehav av narkotika i en gömma i ett skogsparti – anser hovrätten att även om bevisningen i någon mån talar för att han haft kännedom om narkotikan är det inte styrkt att han tagit någon befattning med narkotikan eller haft rådighet över densamma. Han frikänns alltså i den delen.Åtalet för försök till mord omfattar sju personer. Åklagarna har påstått att de tilltalade som delat upp sig i två bilar följde efter målsägandenas bil och prejade den. Därefter attackerades målsägandena med kniv med svåra skador som följd. Tingsrätten ansåg att åtalet endast kunde bifallas i förhållande till två av de åtalade men ansåg att det inte var bevisat att de hade uppsåt till att målsägandena skulle dödas. De dömdes därför för grov misshandel. De övriga frikändes eftersom det inte ansågs bevisat att de deltagit i överfallet. Hovrätten delar tingsrättens bedömning att de två som dömdes i denna del ska fällas för grov misshandel men skärper straffet. När det gäller de övriga konstaterar hovrätten att det genom ny utredning om skoavtryck är bevisat att ytterligare en person deltagit aktivt i angreppet och dömer även denne för grov misshandel. Straffvärdet för de grova misshandelsbrotten anser hovrätten vara något högre än vad tingsrätten kommit fram till, tre och år och sex månaders fängelse i stället för under tre år. - I hovrätten har det lagts fram ny utredning om skospåren på motorhuven som utesluter att någon annan av de övriga tilltalade lämnat det, och därför dömer hovrätten ytterligare en person som gärningsman för två fall av grov misshandel, säger rättens ordförande hovrättsrådet Sven Johannisson.Ytterligare tre personer döms i denna del men då för två fall av medhjälp till grov misshandel bestående i att de främjat misshandelsbrotten på olika sätt. Främjandet har bl.a. bestått i att de deltog i ett efterföljande som koordinerades via telefonsamtal mellan de två förföljande bilarna. Efterföljandet startade på en plats där de två grupperna konfronterades med varandra tidigare under dagen och det slutade med att målsägandenas bil prejades varefter misshandeln med kniv begicks. Straffvärdet för denna medverkan anser hovrätten vara ett år och sex månaders fängelse. - Hovrätten har gjort en annan bedömning av det koordinerade efterföljandet och dömer därför ytterligare tre tilltalade för två fall av medhjälp till grov misshandel, säger Sven Johannisson.De ändrade bedömningarna av frågan om vilka som ska dömas som skyldiga och det högre straffvärdet påverkar de utdömda påföljderna i varierande grad eftersom några av de berörda också döms för andra brott.