Dom i ett mål om mord i Gällivare 2015

2020-10-21

32-åringen åtalades i tingsrätten för att tillsammans med en 31-årig man ha genomfört mordet och de åtalades i andra hand för synnerligen grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott. 32-åringen dömdes av tingsrätten för mord medan 31-åringen dömdes för grov misshandel.

32-åringen överklagade domen och ville frikännas helt från mordet och misshandeln. 31-åringen, som erkänt misshandel, överklagade domen endast vad gäller skyldigheten att betala skadestånd till den dödade mannens anhöriga.

Till skillnad från tingsrätten har hovrätten kommit fram till att 32-åringen inte ska dömas för någon av de åtalade gärningarna och han frikänns därför helt från åtalet. Hovrätten har funnit att bevisningen inte är sådan att den utesluter att gärningen kan ha gått till på ett annat sätt än vad åklagaren påstått och att det kan finnas alternativa gärningsmän som deltagit i mordet.

Tingsrätten har lagt stor vikt vid 31-åringens berättelse om hur mordet gått till och det är också hans uppgifter som legat till grund för hur åtalet har utformats. Enligt hovrätten finns det starka skäl att ifrågasätta hans uppgifter. Det har framkommit att han led av en allvarlig psykisk störning vid gärningen och vid rättegången, och han har ändrat sina uppgifter om hur mordet gått till då han fått del av uppgifter från förundersökningen.

Den tekniska bevisningen knyter enligt hovrätten 32-åringen till platsen, men leder inte till någon slutsats kring hur mordet ska ha gått till och om det dödande våldet skedde på platsen där offret påträffades eller på någon annan plats. Det har i målet även framkommit uppgifter om att andra personer befunnit sig på den påstådda mordplatsen i nära anslutning till att mannen avled.

– Eftersom det inte är klarlagt hur gärningen gått till och då det finns alternativa händelseförlopp och gärningsmän som inte kan uteslutas, måste det bli en frikännande dom, säger rättens ordförande hovrättspresident Erik Sundström.

31-åringen som överklagade domen endast vad gäller skadeståndet har i hovrätten ingått en förlikning med de anhöriga.