Dom i ett mål om grov organiserad brottslighet i Stockholm

2022-02-18

Hovrättsrådet Henrik Matz har följande kommentarer:- Det rör sig om allvarlig och omfattande brottslighet som riktat sig mot såväl enskilda som allmänheten. - Förutom ledaren för nätverket får flera andra personer sina långa fängelsestraff fastställda. Hovrätten höjer också fängelsestraffet för flera av de inblandade. - 18 års fängelse är det längsta tidsbestämda straff som kan dömas ut i Sverige.- Bevisningen har bestått av bl.a. av Encrochatmeddelanden. Sådana meddelanden har godtagits av svenska domstolar som bevisning i brottmål, och så har skett även i detta mål. - Rättegången har pågått under hela hösten 2021 och hovrätten har gått igenom ett mycket stort bevismaterial.Sammanlagt närmare 30 personer har varit åtalade. Bland de händelser som omfattas av åtalet och som hovrätten har funnit bevisade kan nämnas ett välplanerat försök till mord i Västerås. En annan händelse gäller ett mordförsök i Norsborg, där två gärningsmän mitt i natten med ett automatgevär beskjutit en villa där fyra personer befunnit sig. Ingen kom dock till skada rent fysiskt. De ledande personerna i nätverket har förfogat över ett stort antal skjutvapen i form av pistoler, kulsprutepistoler och automatgevär. Därtill kommer dynamitsprängämnen, handgranater och sprängkapslar som nätverket också har disponerat över. Allt har förvarats i lägenheter och förråd. Flera i nätverket har vidare ägnat sig åt mycket omfattande handel med kokain i grossistledet.