Dom i ett mål om bl.a. grov våldtäkt mot barn

2020-10-23

Skaraborgs tingsrätt dömde i juli mannen för bl.a. grov våldtäkt mot barn, grovt utnyttjande av barn för sexuell posering, våldtäkt mot barn, grov fridskränkning, grovt barnpornografibrott och sexuellt ofredande till fängelse i åtta år. Kvinnan dömdes för bl.a. grov fridskränkning och grovt barnpornografibrott. Påföljden bestämdes till fängelse i två år och sex månader.

Hovrätten har gjort i huvudsak samma bedömning som tingsrätten när det gäller vad som är bevisat om gärningarna. I stället för grovt barnpornografibrott anser hovrätten att det är fråga om barnpornografibrott av normalgraden. Den ändrade rubriceringen gör att påföljden mildras något för kvinnan, från fängelse i två år och sex månader till två år. Påföljden för mannens del bestäms även i hovrätten till fängelse i åtta år.

Hovrätten sätter även ned skadeståndet till tre av målsägandena.

Hovrätten var enig.