Dom i Encromålet meddelas den 14 juli

2021-06-23

I målet är 23 personer tillsvidare häktade utan restriktioner. Tingsrätten har under huvudförhandlingens gång beslutat att häva häktningen avseende sex av de tilltalade.

Domen kommer att finnas tillgänglig på tingsrättens kansli, avdelning 2, den 14 juli från kl. 11.00. Den som önskar beställa domen kan redan nu anmäla det till sodertorns.tingsratt.avdelning2@dom.se.

I samband med att domen meddelas kommer tingsrätten att publicera ett pressmeddelande och en kortare sammanfattning av domen.

Pressträff

Tingsrätten kommer att hålla en pressträff kl. 11.15 i sal 2 på entréplan i tingsrättens lokaler på Björnkullavägen 5 A i Flemingsberg. Pressträffen kommer att ledas av ansvariga domare i målet, f.d. lagmannen Göran Nilsson (ordförande) och rådmannen Kian Amraée. Efter pressträffen finns domarna till förfogande för enskilda intervjuer. Den som vill boka tid för en fysisk intervju direkt efter pressträffen måste föranmäla intresse. Föranmälan med angivande av namn och tidning/radio/TV ska ske till den administrativa fiskalen Helena Lindahl senast den 12 juli kl. 12.00.

Med hänsyn till pågående pandemi kommer antalet platser vid pressträffen att vara kraftigt begränsat. Platserna är endast avsedda för journalister som föranmält sig samt informerats i särskild ordning om att de fått plats. Föranmälan med angivande av namn och tidning/radio/TV ska ske till beredningsjuristen Maria Walter senast den 7 juli kl. 12.00.

Media ska kunna uppvisa presslegitimation för vakt som sköter insläppet till pressträffen och de enskilda intervjuerna.