Dom i det stora narkotikamålet vid Uppsala tingsrätt meddelas på måndag den 26 juli 2021 kl. 14.00

2021-07-21

Med ändring av vad tingsrätten tidigare informerat om kommer dom i målet istället att meddelas på måndag den 26 juli 2021 kl. 14.00.

Tingsrätten kommer att anordna en pressträff i anslutning till att domen meddelas. Pressträffen kommer att hållas samma dag domen meddelas kl. 14.15 i Uppsala tingsrätts lokaler.

Medverkande på pressträffen kommer att vara:Ulf Walther, rådman och domare i måletKarin Eriksson, t.f. rådman och domare (referent) i målet

En sammanfattning av domen samt ett pressmeddelande kommer att finnas tillgängliga vid pressträffen.

Anmälan till pressträffen ska ske senast den 23 juli kl. 12.00 till:

Uppsala.tingsratt.storamal@dom.se

Om platsbrist uppstår kommer föranmäld media prioriteras.