Dom i det s.k. högskoleprovsmålet

2019-01-17

 

Tingsrätten har vidare kommit fram till att samtliga åtalade för fusk under provet ska dömas. Påföljden för dessa har bestämts till villkorlig dom och böter.

Tingsrätten slår i domen fast att det tre huvudmännen har bedrivit en omfattande verksamhet, under namnet HP-hjälpen, som möjliggjort avancerat fusk på det nationella högskoleprovet. Verksamheten har i huvudsak drivits via internet och har innehållit marknadsföring, säljbrev, prislistor m.m. Fusket har genomförts med avancerad teknisk utrustning som möjliggjort de rätta provsvaren till fuskarna direkt i utrustning placerad inne i örat.

Verksamheten har omsatt mångmiljonbelopp årligen och har pågått mellan 2015-2018. Ett stort antal personer har betalat betydande summor för att få höga resultat som gjort det möjligt att ta sig in på utbildningar de annars inte kommit in på.

Tingsrätten har ansett att fusket har varit mycket allvarligt och ett angrepp på hela antagningssystemet till universitet och högskolor. Därutöver har fusket drabbat ett okänt antal personer som inte kommit in på utbildningar där istället fuskarna gått före.

Tingrätten har inte ansett att avstängning från att göra högskoleprovet under två år utgör ett straff och därför inte är att betrakta som dubbel bestraffning

 -  Beredskapen och förståelsen för den tekniska utvecklingens möjligheter i kriminella  sammanhang, samt en uttunande lojalitet med institutioner och gemensamma samhällsfunktioner ställer höga krav på myndigheter att anpassa sin verksamhet mot de nya förutsättningarna säger ordföranden i målet Lars-Gunnar Lundh

 

 

Senast ändrad: 2019-01-17