Dom gällande åtal mot fotbollsspelare avseende våldtäkt m.m.

2022-11-24

Den påstådda våldtäkten inträffade natten mellan den 1 och 2 oktober 2022. Åklagaren gjorde även gällande att den tilltalade under september 2022 vid flera tillfällen olovligen och i hemlighet filmat målsäganden. Slutligen påstod åklagaren att den tilltalade använt narkotika.

Enligt tingsrätten har målsäganden varit såväl trovärdig som tillförlitlig och hennes uppgifter har även fått stöd av annan bevisning. Med hänsyn till den tilltalades uppgifter och den bevisning som finns till stöd för dessa anser tingsrätten det dock inte ställt utom rimligt tvivel att den tilltalade våldtagit målsäganden. Åtalet för våldtäkt ogillas därför.

Inte heller anser tingsrätten att det är bevisat att den tilltalade filmat målsäganden olovligen och i hemlighet. Även åtalet för kränkande fotografering ogillas därför.

Däremot anser tingsrätten att det är visat att den tilltalade uppsåtligen har använt narkotika, och han döms därför för ringa narkotikabrott.

Med hänsyn till att åtalen för våldtäkt och kränkande fotografering ogillas avslås åklagarens yrkande om utvisning.

Huvudförhandling i målet ägde rum den 9–10 november 2022. Den 15 november 2022 beslutade tingsrätten att den tilltalade skulle släppas ur häktet i avvaktan på dom i målet.

Rättens ordförande och en nämndeman är skiljaktiga och vill döma den tilltalade för våldtäkt. I övrigt är rätten enig.