Dom gällande åtal för vållande till annans död

2022-11-28

I november 2021 avled en man på Lidingö i samband med ett polisingripande. Åklagaren har gjort gällande att en polisman till följd av oaktsamhet orsakade mannens död.

Tingsrätten menar att det genom en film som återger stora delar av händelseförloppet och en obduktionsläkares uppgifter är bevisat att mannen avled till följd av kvävning med efterföljande hjärtstopp. Tingsrätten anser att polismannen genom oaktsamhet vid ingripandet orsakade mannens död. Polismannen döms till villkorlig dom och dagsböter.

En av nämndemännen är skiljaktig och vill istället döma polismannen för tjänstefel.

Huvudförhandling i målet ägde rum den 10–14 november 2022.