Dom från Migrationsöverdomstolen

2021-06-21

Flyktingstatusförklaring och uppehållstillstånd får vägras efter en individuell bedömning där hänsyn tas bl.a. till brottets natur och omständigheter hänförliga till den särskilda gärningen.

En man dömd för våldtäkt av normalgraden har vid en helhetsbedömning ansetts begått ett sådant synnerligen grovt brott att statusförklaring och uppehållstillstånd får vägras.