Dom från Migrationsöverdomstolen

2020-12-11

Barn som saknar vårdnadshavare i Sverige har rätt till ett offentligt biträde enligt 18 kap. 1 a § utlänningslagen även om detta inte har begärts.

MIG 2020:22pdf