Dom från Migrationsöverdomstolen

2019-12-17

Fråga om ett ogift barn vid förälders naturalisation ska förvärva svenskt medborgarskap när barnet begått brott.

MIG 2019-26pdf