Dom för bl.a. våldtäkt mot barn

2019-02-28

Mannen åtalades för flera fall av våldtäkt mot barn och för andra sexualbrott mot barn. Tingsrätten, som ansåg att endast vissa av åklagarens påståenden var styrkta och att de bevisade gärningarna skulle bedömas som sexuella övergrepp mot barn, dömde mannen till fängelse i åtta månader. Tingsrätten bestämde också att mannen skulle betala vissa skadeståndsbelopp till två av de fyra barnen. Alla parter i målet överklagade domen.  

Hovrätten har konstaterat att bevisningen i hovrättens mål leder till att gärningspåståendena mot mannen är styrkta i större utsträckning än vad tingsrätten ansåg. Hovrätten dömer alltså mannen för fler brott än vad tingsrätten gjorde. Ett av brotten som mannen döms för i hovrätten utgjorde våldtäkt mot barn. Hovrätten har konstaterat att straffvärdet för den samlade brottsligheten motsvarar fängelse i fyra år, men också att det är motiverat med en mildare straffmätning på grund av mannens ålder och dåliga hälsa samt den långa tid som har gått sedan en del av brotten begicks. Hovrätten har därför bestämt påföljden till fängelse i tre år.

Till skillnad från tingsrätten har hovrätten konstaterat att alla de fyra barnen är berättigade till skadestånd. Hovrätten har också höjt beloppen för de två barn som redan enligt tingsrättens dom hade rätt till skadestånd.  

 

Senast ändrad: 2019-02-28