Dom efter enskilt åtal om en 15-årig flickas död 2012 i ett familjehem

2023-03-06

En 15-årig familjehemsplacerad flicka som var sjuk i körtelfeber hittades död på sitt rum i familjehemmet 2012. Åklagarmyndigheten har inte ansett att det fanns skäl att väcka åtal och målet har därför drivits av de biologiska föräldrarna som ett s.k. enskilt åtal.

Den fråga som tingsrätten nu prövat är om familjehemsföräldrarna genom att inte ta en förnyad medicinsk kontakt gjort sig skyldiga till dråp eller vållande till annans död, grovt brott.

Tingsrätten ogillar åtalet för dråp.

— Det är inte bevisat att flickans sjukdomsförlopp var annat än vad som normalt följer av körtelfeber och vad familjehemsföräldrarna fått veta om sjukdomen. Det finns ingen utredning som visar att familjehemsföräldrarna förstått att det fanns en allvarlig risk för att flickan kunde dö om hon inte fick vård, säger lagmannen Björn Hansson.

Enligt tingsrätten är vållande till annans död, grovt brott preskriberat.

Vid prövningen av skadestånden kommer tingsrätten dock fram till att familjehemsföräldrarna inte heller borde ha förstått att flickan var så sjuk att hon riskerade att dö och att familjehemsföräldrarna inte ska betala något skadestånd.

Rätten var enig.