Dom avseende omfattande bedrägerier mot Centrala Studiestödsnämnden

2021-03-31

Bedrägerierna har pågått från november 2014 till april 2017. Tingsrätten har dömt fyra personer för flera fall av grovt bedrägeri mot CSN, varav tre av dessa även döms för försök till grovt bedrägeri och den fjärde även för bidragsbrott. Vidare har tingsrätten dömt ytterligare åtta personer för bidragsbrott efter att de har fått studiemedel utan att ha rätt till det. Tre av dessa döms även för att ha tvättat pengar som kommit från bedrägerierna mot CSN. En person som var åtalad endast för penningtvättsbrott frikänns helt.

- Vi har kommit fram till att fyra personer i olika grad har sysslat med en systematisk hantering av vilseledande ansökningar till CSN, och dömt dem för grova bedrägerier. I den delen har vi gått igenom 103 ansökningar till CSN i detalj, parallellt med bland annat BankID-loggar, chattkonversationer och avlyssnade telefonsamtal, säger en av domarna i målet, rådmannen Johan Wilhelmsson.

I rättegången har även ett antal personer som felaktigt fått studiemedel varit åtalade för bidragsbrott.

- Gemensamt för de som nu döms för bidragsbrott verkar vara att de av olika skäl haft ett desperat behov av snabba pengar. De har sedan mot löfte om pengar fått lämna ifrån sig bankdosor och liknande till de som organiserat bedrägerierna, säger rådmannen Johan Wilhelmsson.

Tingsrätten har även dömt en av de åtalade för grovt bedrägeri riktat mot Almi Företagspartner Väst AB. En ytterligare person som var åtalad för grovt bedrägeri mot Almi frikänns på den punkten.

 

Påföljden för två av de åtalade huvudpersonerna i bedrägerierna mot CSN har bestämts till fyra år och åtta månaders fängelse respektive två år och fyra månaders fängelse. Fem personer har dömts till skyddstillsyn, varav två till skyddstillsyn i förening med fängelse. Övriga tilltalade, vilka främst varit åtalade för bidragsbrott, har dömts till villkorlig dom och böter.

Huvudförhandlingen pågick från september 2020 till februari 2021.