Dom avseende förberedelse till mord m.m.

2021-05-21

Åklagaren hade i målet åtalat tre personer för att ha beslutat att en person skulle dödas. Tingsrätten har dock inte ansett att åklagaren kunnat bevisa att några av dem fattat ett sådant beslut. Samtliga åtalade har därför frikänts i denna del.

De tre var också åtalade för att under våren 2020 ha förberett mordet genom att bl.a. kartlägga var målsäganden rört sig. I denna del har åklagaren som bevisning åberopat s.k. encro-chattar. Tingsrätten har visserligen konstaterat att det är de åtalade som skrivit chattarna men inte ansett att innehållet i meddelandena utgjort ett agerande som är olagligt enligt reglerna för förberedelse till mord. Två av de tilltalade har därför frikänts helt.

Däremot har tingsrätten funnit det bevisat att två tilltalade i juli och augusti 2020 förberett ett mord genom att en av dem införskaffat ett automatvapen som placerats i en bil. I samband med att de båda hämtade vapnet greps de dock av polis.

Tingsrätten har i denna del funnit att åklagaren bevisat att de två hämtade vapnet i syfte att genomföra ett mord på en eller flera personer ur ett rivaliserande gäng som befann sig i närheten, säger rådmannen Fredrik Nydén.

Skillnaden i straff för de båda beror på att den ene, enligt tingsrätten, haft en ledande roll i förberedelsen samt att han också varit den som införskaffat vapnet. När vapnet hämtades hade polisen också bytt ut detta mot en attrapp, varför den andre personen inte döms för grovt vapenbrott utan för försök till det brottet. Ytterligare en person har dömts för att ha tillhandahållit vapnet och för grovt narkotikabrott. Påföljden för honom har bestämts till fängelse i tre och ett halvt år.