Dokumentärfilmare och vrakexpert frias i Estoniamålet

2021-02-08

Tingsrätten konstaterar att de båda männen utövat undervattens­verksamhet i det gravfridsförklarade området vid vraket efter Estonia. Genom att bland annat sänka ner en kabelbunden dykrobot i vattnet och filma vraket under ytan har de utfört handlingar som är straffbara enligt den så kallade Estonialagen. Tingsrätten anser dock att männen, som båda är svenska medborgare, inte kan straffas eftersom de har utfört gärningen från ett tyskflaggat fartyg på internationellt vatten.

Tingsrättens bedömning är att den svenska Estonialagens tillämpningsområde i detta fall sträcker sig utöver vad som är möjligt att straffas för eftersom Tyskland inte är bundet av den mellan Estland, Finland och Sverige träffade överenskommelsen som lagen grundar sig på. Gärningen är därför inte straffbar på det tyskflaggade fartyget, vilket är att se som tyskt territorium. Enligt tingsrätten strider Estonialagen i denna del mot folkrättens principer om att stater inte kan utöva makt över andra staters fartyg som befinner sig på öppet hav. Estonialagen ska därför inte tillämpas i detta fall och tingsrätten ogillar åtalet. Både dokumentärfilmaren och vrakexperten frikänns.