Dödsskjutningen i Rättvik bedöms som grovt vållande till annans död

2019-03-01

Enligt tingsrätten ska mannen dömas för att han genom att ladda och osäkra en älgstudsare, i syfte att skrämma iväg en person från sitt hem, handlat grovt oaktsamt när vapnet sedan av misstag avlossades. Skottet medförde att personen, som trots uppmaning vägrade lämna bostaden, avled.

Enligt lagmannen Lars Tomth har rätten funnit följande styrkt. Strax innan skottet avfyrades hade personen som tagit sig in i bostaden blivit uppmanad att lämna densamma. Istället för att lämna bostaden gick personen mot husägaren som då lyfte vapnet. Personen tog tag i vapnet och det dödande skottet avfyrades. Något uppsåt att döda fanns inte.

Genom att rikta ett osäkrat livsfarligt vapen mot en annan person har husägaren agerat grovt oaktsamt.

Tingsrätten har funnit att husägaren befann sig i en nödvärnssituation men att användandet av det osäkrade vapnet varit uppenbart oförsvarligt. Inte heller har husägaren befunnit sig i en sådan situation som medfört att han svårligen kunnat besinna sig. Husägaren kan således inte gå fri från ansvar utan ska dömas för grovt vållande till annans död.

Vid straffets bestämmande har hänsyn tagits till att offrets beteende medförde att skottet avlossades. Vidare har beaktats att husägaren befann sig i en nödvärnssituation och att han varit frihetsberövad genom häktning med restriktioner under drygt ett halvt år. Påföljden har därför bestämts till fängelse i ett år och sex månader.

Rätten var enig i bedömningen.

 

??

Senast ändrad: 2019-03-01