Dispositionsrätten till privilegiebrev från 1284 – kan inte prövas av allmän förvaltningsdomstol

2019-12-18

Riksarkivets krav på att Jönköpings kommun ska återlämna Magnus Ladulås privilegiebrev bedöms utgöra ett s.k. partsbesked som är att jämställa med uppsägning av ett civilrättsligt låneförhållande. Frågan om vem som, å skattebetalarnas vägnar, äger dispositionsrätten till Magnus Ladulås privilegiebrev från 1284 – Riksarkivet eller Jönköpings kommun – är därmed en civilrättslig fråga.

- En förvaltningsdomstol har inte befogenhet att pröva frågan om återlämnande av privilegiebrevet. I den utsträckning Riksarkivet och Jönköpings kommun inte kommer överens kan endera parten vända sig allmän domstol för att få frågan prövad rättsligt, säger rådmannen Johan Gefvert.