Det s.k. styckmordet

2020-02-14

Rättegången i målet beräknas pågå under sex huvudförhandlingsdagar. Bokade förhandlingsdagar är den 21, 24, 25, 28 februari samt 9 och 11 mars med en reservdag den 13 mars. Förhandlingen startar kl. 09.00 alla dagar.

Förhandlingen hålls i sal 1.

Platsbokning och ackreditering

Det finns ett begränsat antal åhörarplatser i rättssalen. Fem av dessa platser är i första hand avsedda för media Presslegitimation krävs. Ett begränsat antal åhörarplatser kommer att finnas för allmänheten. Ingen föranmälan kan göras till några platser utan biljetter delas ut på plats i tingsrättens reception innan förhandlingen börjar varje dag.

Säkerhetskontroll

Säkerhetskontroll kommer att genomföras vid domstolens entré. När många besökare kommer samtidigt till domstolen kan viss köbildning uppstå vid säkerhetskontrollen. Det är därför viktigt att komma i god tid. Journalister är inte undantagna från säkerhetskontrollen.

Bild- och ljudupptagning

Bildupptagning/fotografering är inte tillåten i eller in i rättssalen under förhandlingen. Kameror eller mobiltelefoner som medförs in i rättssalen ska vara avstängda och undanstoppade.