Det s.k. Östersundsmålet

2019-04-18

Orsaken är att utredningen i målet måste kompletteras, vilket inte bedöms kunna ske inom ramen för den planerade huvudförhandlingen 

Senast ändrad: 2019-04-18