Det finns ingen rättslig möjlighet att avsäga sig barnbidrag

2020-07-31

Den klagande är en i Sverige bosatt kvinna vars make arbetar här för en utländsk arbetsgivare. Enligt den klagande får familjen en högre ersättning från den utländska arbetsgivaren och riskerar att bli av med ersättningen på grund av det svenska barnbidraget.

Barnbidrag är en bosättningsbaserad förmån som utgår till alla barn som är bosatta i Sverige. Man behöver inte ansöka om barnbidrag för att få det. Eftersom den klagande och hennes barn är bosatta i Sverige har hon fått barnbidrag och flerbarnstillägg.

- Förvaltningsrätten bedömer att det inte finns någon rättslig möjlighet att tacka nej till barnbidrag. Det finns därför inte förutsättningar för att ändra beslutet på det sätt som den klagande vill, säger Fredrik Lundberg, förvaltningsrättsfiskal.