Depressionsbesvär godkänns som arbetsskada

2019-06-10

Kvinnan arbetade fram till 2012 som undersköterska inom Norrköpings kommun. Hon menar att hon blev utsatt för mobbning, kränkningar och trakasserier på sin arbetsplats av såväl chefer som arbetskamrater på ett sätt som ledde till depressionsbesvär och att hon till slut inte längre kunde arbeta.

Hon har under flera år stridit för sin rätt att hos Försäkringskassan få sina besvär godkända som arbetsskada men har fått avslag på sina ansökningar. Efter Försäkringskassans senaste avslag överklagade hon beslutet till förvaltningsrätten. Vid domstolens muntliga förhandling ändrade Försäkringskassan inställning och processföraren medgav efter att ha gått igenom samtliga handlingar i ärendet att kvinnans depressionsbesvär ska betraktas som en arbetsskada. Detta kom även förvaltningsrätten fram till i sin dom.

Nu är det Försäkringskassans uppgift att utreda hur stor del av kvinnans nedsatta arbetsförmåga som beror på arbetsskada och om övriga förutsättningar för rätt till livränta är uppfyllda.

Rättens dom var enhällig och kan överklagas till kammarrätten.

 

Senast ändrad: 2019-06-10