Den så kallade Nytorgsmannen döms för ett stort antal sexualbrott

2021-11-04

Mannen har varit åtalad för brott under 26 åtalspunkter. Av dessa har 24 avsett våldtäkter, varav en grov våldtäkt. Tingsrätten dömer nu mannen för sju våldtäkter, varav tre fall av det som kallas våldtäkt av normalgraden, två mindre grova våldtäkter och två oaktsamma våldtäkter. Han döms också för åtta sexuella övergrepp, sex sexuella ofredanden, en grov fridskränkning och viss annan brottslighet. Han döms för brott mot 19 olika målsägande till fem års fängelse.

Mannen frikänns från åtalet avseende åtta våldtäkter mot fem olika målsägande. En av de våldtäkterna har av åklagaren bedömts som grov.

Mannen ska betala skadestånd på sammanlagt drygt 1,1 miljoner kronor.

- Tingsrätten har i stor utsträckning bedömt att åtalet är styrkt, men inte delat åklagarens syn på hur brotten ska rubriceras. Flera av de brott som åklagaren bedömt som våldtäkter har tingsrätten bedömt som sexuella övergrepp. Vissa av dem har bedömts som sexuella ofredanden. Att mannen filmat en del av brotten har inte påverkat rubriceringen, men däremot straffvärdet, säger Kajsa Hällje, en av juristdomarna och ordförande i målet.

För mer information, se bifogad sammanfattning av domen.

Tingsrättens dom tillhandahålls på begäran kostnadsfritt per e-post. Den som vill få en papperskopia/utskrift av domen debiteras enligt 16 § avgiftsförordningen (1992:191). Domen omfattar 135 sidor och avgiften uppgår till 300 kr.

Domen kan beställas från tingsrätten, avdelning 2, på sodertorns.tingsratt.avdelning2@dom.se eller på 08-561 660 20.