Den muntliga förhandlingen i mål om 5G-tillstånd är avslutad

2021-04-23

Rätten har beslutat om fortsatt skriftväxling i målen. Post- och telestyrelsen har beretts tillfälle att komma in med ett skriftligt yttrande senast den 7 maj 2021.

Därefter kommer domstolen att ta ställning till den fortsatta handläggningen av målen.