Delvis fällande domar i mål om synnerligen grov narkotikasmuggling och synnerligen grovt narkotikabrott

2021-05-10

Tingsrätten har idag meddelat dom mot tre personer som åtalats för synnerligen grov narkotikasmuggling. Två av dem var också åtalade för synnerligen grovt narkotikabrott samt försök till synnerligen grovt narkotikabrott. De två sistnämnda fälldes till ansvar på samtliga åtalspunkter och påföljden bestämdes till 10 års fängelse för båda. En av de tilltalade friades helt då åklagaren mot hans bestridande inte lyckats styrka hans uppsåt.

Bevisningen som åberopats i målet har varit omfattande. Målet pågick under sex förhandlingsdagar.

Rätten har varit enig.