Deltagare i påskupploppet i Linköping döms för grovt sabotage mot blåljusverksamhet

2022-10-10

Linköpings tingsrätt dömde männen i juli 2022 för grovt sabotage mot blåljusverksamhet till fängelse i mellan två och ett halvt år och fyra år. De tre männen överklagade domen till hovrätten och ville bland annat bli frikända eller dömas för våldsamt upplopp eller blåljussabotage av den s.k. normalgraden. Åklagaren överklagade också och begärde att straffen skulle skärpas.

Händelsen ägde rum under påskdagen 2022. Polismyndigheten hade tidigare lämnat tillstånd för Rasmus Paludan att hålla en allmän sammankomst under skärtorsdagen i stadsdelen. På grund av oroligheter fick den sammankomsten ställas in. Rasmus Paludan meddelade att han avsåg att återkomma under söndagen för att bl.a. bränna en koran, vilket han emellertid senare tog tillbaka. Trots det uppstod oroligheter på nytt under söndagen i form av omfattande stenkastning mot polisen med såväl fysiska som materiella skador som följd.

Hovrätten har, liksom tingsrätten, funnit bevisat att de tre åtalade männen deltog i stenkastningen – tillsammans och i samförstånd med varandra och andra personer – och att angreppet allvarligt försvårat och hindrat polisens brottsbekämpande verksamhet och utryckningsverksamhet. På grund av att gärningen varit av särskilt farlig art och utifrån angreppets stora omfattning har hovrätten, liksom tingsrätten, bedömt brottet som grovt.

Straffskalan för brottet är fängelse från två år upp till livstid. Lagstiftningen är relativt ny och det saknas vägledande avgöranden. Hovrätten har funnit att straffvärdet för gärningen som en utgångspunkt är fängelse i fyra år och uttalar i domen bl.a.:

- Det angrepp mot polisverksamheten som [männen] deltagit i måste betecknas som mycket hänsynslöst. […] Det har varit fråga om en omfattande stenkastning samt sparkar och slag mot polisfordon, men även upprepad stenkastning mot flertalet polismän som befunnit sig utanför sina fordon. […] Det är vid bedömningen av straffvärdet klart försvårande att angreppen alldeles uppenbart syftat till att skada poliser och polisiär egendom.

Till skillnad från tingsrätten har hovrätten tagit mindre hänsyn till vad var och en av de tilltalade har gjort och i större utsträckning beaktat att alla varit delaktiga i det samlade angreppet mot polisen. Därför har hovrätten ansett att samtliga ska dömas till fyra års fängelse.

Hovrätten hänvisar i övrigt till domen och avser inte att ytterligare kommentera den.