De tilltalade i Hällbymålet döms till sju års fängelse

2021-12-06

Tingsrätten har bedömt att åtalet till stora delar är styrkt och dömer männen för två fall av människorov, två fall av grovt hot mot tjänsteman och grov utpressning. En av de tilltalade döms även för hot mot tjänsteman vid ett annat tillfälle. Männen ska också betala skadestånd till de två kriminalvårdare som hölls frihetsberövade.

Tingsrätten har dömt de tilltalade till sju års fängelse, som de ska avtjäna utöver de långa fängelsestraff de redan avtjänar. Vid bedömningen av straffets längd har tingsrätten bland annat tagit hänsyn till att frihetsberövandet pågått relativt länge, att målsägandena stått under hot under hela frihetsberövandet och att ett av syftena med frihetsberövandet har varit att Kriminalvården skulle släppa de tilltalade fria.

Tingsrättens ledamöter är eniga om bedömningarna.