Chefsrådmannen Per Lennerbrant vid Stockholms tingsrätt föreslås bli ny JO

2019-05-02

Lagmannen Gudrun Antemar säger i en kommentar: Det är glädjande att en av tingsrättens skickliga chefsrådmän tas i anspråk för ett uppdrag som justitieombudsman.