CBD-olja som innehåller THC bedöms vara narkotika

2019-06-18

En man köpte CBD-olja. Den innehöll THC, det narkotikaklassificerade ämne som finns i växter av släktet Cannabis.

Mannen åtalades för ringa narkotikabrott. Tingsrätten ansåg att oljan i och för sig utgjorde narkotika. Gränsen för undantaget för industrihampa var emellertid enligt domstolen så otydlig att legalitetsprincipen hindrade straffansvar för narkotikabrott. Mannen frikändes därför. Domen fastställdes av hovrätten.

Växter av släktet Cannabis är narkotikaklassificerade. Ämnet THC är också narkotikaklassificerat, liksom beredningar som innehåller ämnet. Den regleringen har inte någon koppling till regleringen avseende växterna.

Enligt Högsta domstolen är det klart att undantaget avseende industrihampa endast avser växter av släktet Cannabis. En beredning som innehåller THC träffas inte av undantaget och utgör därför narkotika. Den s.k. legalitetsprincipen ställer bl.a. krav på att straffrättslig reglering inte får vara för obestämd. Narkotikaregleringen och undantaget för industrihampa är enligt Högsta domstolen inte så otydlig att en tillämpning av bestämmelserna skulle strida mot legalitetsprincipen.

Bifogade filer: B 177-19 Senast ändrad: 2019-06-18