Byggstart för domstolar i Jönköping

2021-03-01

Domstolarna flyttar preliminärt in vid årsskiftet 2022/2023. Göta hovrätt har idag sin verksamhet i flera byggnader i anslutning till Hovrättsparken i Jönköping. Huset vid Hovrättstorget är landets äldsta domstolsbyggnad och uppfördes år 1650. Dessa lokaler uppfyller inte dagens krav på tillgänglighet och säkerhet.

– I hovrätten ser vi mycket fram emot att samlas alla under samma tak i moderna och tillgängliga lokaler. Vi får också fler förhandlingssalar som vi har ett skriande behov av, säger Charlotte Brokelind, hovrättspresident, Göta hovrätt.

Kammarrätten finns sedan 1993 i lokaler vid Slottsgatan i Jönköping. Nuvarande lokaler uppfyller inte fullt ut dagens krav på tillgänglighet och säkerhet och är till viss del sammanbyggd med hovrättens lokaler.

– Vi ser fram emot att flytta till moderna funktionella lokaler med utrymmen som ger möjlighet att samla all personal för möten. Dessutom ökar möjligheterna till samverkan med hovrätten, berättar Monica Dahlbom, kammarrättspresident, Kammarrätten i Jönköping.

Bra lokaler med hög säkerhet

Den nya domstolsbyggnaden omfattar cirka 9 000 kvadratmeter och kommer att innehålla tio förhandlingssalar och omkring 180 arbetsplatser.

Säkerheten har varit en viktig aspekt i projektet och några förhandlingssalar kommer att vara säkerhetssalar. I den gemensamma entrén kommer att finnas en fast säkerhetskontroll med ett röntgeninspektionssystem.

– Den nya domstolsbyggnaden ger också nya möjligheter. En god arkitektur, form och design skapar långsiktigt goda förutsättningar för ett bra och hälsosamt arbetsliv, att som arbetsgivare kunna erbjuda bra lokaler med hög säkerhet är en viktig del i att uppfattas som en attraktiv arbetsgivare och en lokalutformning som också bidrar till att främja samarbetet mellan domstolarna, säger Harald Pleijel, fastighetsdirektör, Domstolsverket.