Budget: Välkommen ökning av migrationsanslaget – men mer krävs till Sveriges Domstolar

2020-09-21

När det gäller 2021 finns ett budgetutrymme enligt regeringens förslag att fördela till Sveriges Domstolar för att klara de stora målökningar som Domstolsverkets prognoser visar på inför kommande år, men därefter krävs ytterligare tillskott.

– För åren 2022 och 2023 är det nödvändigt att anslaget ökas för att klara den prognosticerade målökningen, nå regeringens verksamhetsmål och därmed kunna säkra rättssäkerheten genom att målen kan angöras med kvalitet i rätt tid, säger Leif Eriksson, ekonomidirektör vid Domstolsverket.

Det är också viktigt att samtliga myndigheter som ingår i rättskedjan får tillskott för att behålla en balans så att inte någon myndighet blir en ”trång sektor”.

Höjt anslag till migrationsdomstolarna

Sedan tidigare är det känt att anslagen till migrationsdomstolarna höjs med 172 miljoner kronor 2021, 157 miljoner 2022 och 280 miljoner 2023. Beloppen ska jämföras med 2020 års anslag. Domstolsverket har tidigare pekat på stora behov av tillskott till migrationsdomstolarna för att undvika att väntetiderna ökar.

– Vi har tidigare varit mycket tydliga med vilka behov som finns på migrationsdomstolarna. Därför är höjningen av anslaget förstås mycket välkommet men också helt nödvändigt domstolarna ska kunna arbeta av balanser och kunna korta ned handläggningstiderna, säger Leif Eriksson.

Mer om budgetenhttps://www.regeringen.se/