Brukarundersökningen 2022: Vill du hjälpa oss att bli bättre?

2022-09-01

Undersökningen genomförs i form av en digital enkät. Frågorna handlar om bemötande, service och information. Enkäten riktar sig till parter och vittnen som varit på förhandling eller som deltagit på förhandling via telefon eller video samt parter i mål eller ärenden som avgjorts på handlingarna.

Domstolens mål är att alla som kommer i kontakt med domstolen ska bemötas på ett professionellt och likvärdig sätt. Parter och vittnen ska få rätt information om sitt mål eller ärende så att rättegången kan genomföras på ett rättssäkert och effektivt sätt. Undersökningen är en del av domstolens kontinuerliga arbete med att uppnå detta mål.