Brukarundersökning: Vill du hjälpa oss att bli bättre?

2019-01-24

Hovrätten har under flera år arbetat med att förbättra bemötandet av de som har kontakt med hovrätten. Alla som ska delta i en förhandling ska få ett gott bemötande, bli behandlade lika och få bra information, både före och under rättegången. Vi behöver dina synpunkter på hur väl vi lyckas med detta.

Intervjun sker i anslutning till förhandlingen och tar cirka 15 minuter. Medverkan är frivillig och man kan välja att avbryta sin medverkan när som helst utan att ange skäl till varför. Vi kommer inte att registrera några personuppgifter i samband med intervjun, du lämnar dina svar helt anonymt.

När resultatet presenteras kommer det inte vara möjligt att se att just du har deltagit eller vad just du har sagt.

Har du några frågor är du välkommen att kontakta oss.

Bifogade filer: Läs mer om hur vi vill bemöta dig när du kommer i kontakt med Göta hovrätt Senast ändrad: 2019-01-24