Bröder döms även i hovrätten för brott mot rekryteringslagen

2022-07-22

Två personer åtalades vid Göteborgs tingsrätt för brott mot den s.k. rekryteringslagen, som innehåller bestämmelser om straffansvar för resor i terrorismsyften. Som skriftlig bevisning åberopades bl.a. ett omfattande chattmaterial som svenska myndigheter fått av en utländsk internationell partner. Tingsrätten dömde båda personerna i enlighet med åtalet till åtta månaders fängelse. De har överklagat tingsrättens dom och begärt att bli frikända. Åklagaren har också överklagat domen och begärt straffskärpning.

Hovrätten kommer fram till att chattbevisningen är tillåten som bevisning i målet, att det inte har förekommit någon otillåten brottsprovokation och att brödernas rättigheter enligt Europakonventionen inte har åsidosatts.

Hovrätten anser att det är styrkt att bröderna vid tidpunkten för gripandet hade påbörjat en resa till annat land, nämligen Syrien, Irak eller Libyen. Det är också styrkt att de haft för avsikt att ansluta sig till Islamiska staten (IS) och ha samröre med IS, samt avsikt att medverka till terroristbrott. Hovrätten delar tingsrättens uppfattning att bröderna ska dömas till åtta månaders fängelse vardera.