Börje Hultberg friad för mord dömd för brott mot griftefriden

2018-01-12

Våren 2017 försvann kvinnan från bostaden. Först sedan vänner och släkt till kvinnan konfronterat hennes make Börje Hultberg med att de inte kunde nå henne anmälde han sin hustru saknad. Under utredningen medgav Börje Hultberg att han hade styckat sin hustru. Börje Hultberg förnekade dock att han uppsåtligen skulle ha dödat henne. Istället berättade han att hustrun hade fallit mot ett bord och slagit ihjäl sig. Han sa att fallet var en olyckshändelse som inträffat när han knuffat undan henne då hon angripit honom med sparkar och slag.

Tingsrätten har i domen funnit att det inte gått att klarlägga hur kvinnan har dött. Utredningen visar inte att Börje Hultberg uppsåtligen har dödat kvinnan.  Av ett kompletterande yttrande från Rättsmedicinalverket framgår att det inte är praktiskt taget omöjligt att hon faktiskt dött av ett fall, såsom mannen har påstått. Tingsrätten har, utan att därmed fästa tilltro till mannens berättelse, ansett att det inte är ställt utom rimligt tvivel att mannen uppsåtligen har dödat kvinnan.

Tingsrätten har dock funnit att det är klarlagt att Börje Hultberg har styckat kvinnans kropp. Han har gjort detta i garaget i familjens hus. Börje Hultberg har då han styckat henne använt bl. a en tigersåg som han skaffat för detta ändamål. Han har sedan eldat upp eller på annat sätt gjort sig av med stora delar av kroppen, varefter han lagt återstoden av kroppen i bakluckan på en bil. Då polisen fann de återstående delarna av kroppen var de på väg att ruttna. Tingsrätten har i domen bedömt Börje Hultberg hantering av kroppen som mycket osmakligt och skändligt.

Tingsrätten har bedömt att straffvärdet för styckningen och det därefter följande förloppet uppgår till två års fängelse vilket också motsvarar straffmaximum för brott mot griftefrid.

Åklagare i målet var kammaråklagaren Liselott Nilsson. Den avlidna kvinnans syskon och mor företräddes av advokaten Göran Landmark och hennes barn av jur kand Anna Carlén och advokaten Lars Ahlstedt. Försvarare var advokaten Rodney Humphreys.

 

Senast ändrad: 2018-01-12 För mer information kontakta:

Martin Weyler Rådman 08-561 658 22 martin.weyler@dom.se

Målnummer:

B 4619-17