Bolag ska betala miljardbelopp i skatt

2022-01-26

Flir Commercial Systems AB sålde under 2012 tillgångar från en filial i Belgien och begärde därefter avräkning med över två miljarder kronor i fiktiv belgisk skatt på grund av försäljningen. Skatteverket beslutade senare att inte medge bolaget avräkning, samt att påföra ett skattetillägg på drygt 800 miljoner kronor.

Kammarrätten har kommit fram till att Skatteverket haft grund för att inte medge avräkning till den del vinsten avser värdeökning som uppkommit i Sverige. Eftersom kammarrätten ansett att viss värdeökning har skett i Belgien har avräkning medgetts med drygt 213 miljoner kronor.

- Mellan Sverige och Belgien gäller ett så kallat dubbelbeskattningsavtal. Enligt kammarrättens mening hindrar det avtalet Belgien från att beskatta den del av försäljningsvinsten som rör värdeökning som skett i Sverige. Det finns därför inte någon fiktiv skatt avseende den värdeökningen som kan räknas av från den svenska skatten. Enbart skatt på den värdeökning som har upparbetats i Belgien kan alltså räknas av, säger rättens ordförande Eva Östman Johansson, kammarrättsråd.

Kammarrätten anser även att Skatteverket har haft grund för att påföra bolaget skattetillägg.

2434-20pdf