Bolag inom Stockholms kommun nekas avdrag med miljardbelopp

2018-07-03

Bolagen, bl.a. Stockholms Stadsteater AB och AB Stockholmshem, har begärt avdrag för ränteutgifter som de haft åren 2014 och 2015. Eftersom bolagens ägare och långivare är en kommun som inte betalar någon skatt finns det regler som begränsar rätten att göra avdrag för räntor. Dessa regler innebär att bolagen bara får göra avdrag om lånen varit huvudsakligen affärsmässigt motiverade.

– Bolagen kan bara få avdrag för räntorna om de kan visa att de har rätt till avdraget, dvs. att lånen varit huvudsakligen affärsmässigt motiverade. Förvaltningsrätten anser inte att de har lyckats visa detta när det gäller lån där det utlånade beloppet kommer från bolag inom Stockholms kommuns koncern, säger rådman Sofi Nyström.

Bolagen har däremot rätt till avdrag när det gäller lån där bolagen visat att kommunen tagit upp lån externt som vidareförmedlats till bolagen.

Totalt rör det sig om tretton bolag som nekas avdrag med sammanlagt 1 273 475 408 kronor för åren 2014 och 2015, se tabellen nedan.

 

Bolag

Nekat avdrag år 2014

Nekat avdrag år 2015

Stockholms Stadsteater AB

2 853 409 kr

2 601 080 kr

Skolfastigheter i Stockholm AB

120 759 492 kr

115 682 459 kr

AB Familjebostäder

64 777 950 kr

48 178 704 kr

Aktiebolaget STOKAB

10 768 196 kr

5 957 652 kr

AB Stockholmshem

104 339 671 kr

95 842 723 kr

AB Svenska Bostäder

69 165 724 kr

73 467 977 kr

Stockholm Globe Arena Fastigheter AB

47 560 952 kr

38 442 831 kr

Stockholm Vatten och Avfall Aktiebolag

62 260 419 kr

91 518 315 kr

Stockholms Hamn AB

20 003 097 kr

20 863 894 kr

Stockholms Stads Parkerings AB

7 791 198 kr

6 872 586 kr

Micasa Fastigheter i Stockholm AB

92 864 762 kr

73 147 839 kr

S:t Erik Markutveckling AB

29 368 480 kr

26 574 980 kr

Stockholm Vatten AB

41 811 018 kr

-

                                               

Totalt: 674 324 368 kr

Totalt: 599 151 040 kr

 

 

 

 

Senast ändrad: 2018-07-04