Biståndstagare måste betala tillbaka 369 000 kr för felaktigt utbetalt bistånd

2021-01-27

Förvaltningsrätten bifaller en ansökan från Arbetsmarknads- och vuxenutbildningsnämnden i Norrköpings kommun och beslutar att en kvinna som under två år och fem månaders tid tagit emot ekonomiskt bistånd måste betala tillbaka 369 254 kronor.

Förvaltningsrätten har kommit fram till att kvinnan i sina ansökningar om bistånd lämnat oriktiga uppgifter om sitt civilstånd genom att ange att hon är ensamstående trots att hon var gift. Hon har också låtit bli att redovisa att hon varit sambo och att hon under vissa perioder levt i hushållsgemenskap med tre av sina vuxna barn. Vidare har kvinnan låtit bli att redovisa inkomster i form av kontoinsättningar. Om nämnden hade haft kännedom om dessa förhållanden hade detta påverkat hennes rätt till bistånd. Hennes handlande har alltså lett till att bistånd felaktigt har blivit utbetalt.

Kvinnan bedöms numera ha betalningsförmåga, varför detta inte är hinder mot att bifalla ansökan om återbetalning. Det finns också möjlighet att komma överens om en avbetalningsplan.

Rättens dom var enhällig och kan överklagas till kammarrätten.

Mål nr 1349-20