Billy Fagerström åtals för mordet på Tova Moberg

2017-11-17

Billy Fagerström åtalas i Hudiksvalls tingsrätt för mordetTova Moberg.

Utöver mord åtalas Billy Fagerström även för grov kvinnofridskränkning mot Tova Moberg under perioden 2015 fram till i mars 2017.

Gärning mord  

Billy Fagerström har natten den 14 maj 2017, Fränö, Forsa, Hudiksvalls kommun, uppsåtligen berövat Tova Moberg livet genom att med sina händer ta strypgrepp runt hennes hals samt med en hammare eller liknande tillhygge tilldela henne minst 20 kraftiga slag mot huvud och kropp varvid hon avlidit till följd av angivna våld. Billy Fagerström har härefter placerat hennes döda kropp tillsammans med en fälg i en skottkärra. Lindat in kropp och fälg med metalltråd och silvertejp samt härefter placerat skottkärran med Tovas döda kropp i en sjö. Skottkärran hade även försetts med en lyftstropp för att vid ett senare tillfälle kunna förflyttas ut på djupare vatten för att undgå upptäckas.

 

Gärning  grov kvinnofridskränkning  

Billy Fagerström och Tova Moberg har under tiden omkring 1 januari 2014-18 mars 2017 haft en relation, varit närstående samt bott hos varandra under äktenskapsliknande förhållanden på Kvavtjärnsvägen, Njutånger, samt Fränö, Forsa, båda platserna inom Hudiksvalls kommun. Man har även fortsatt och träffas under tiden 19 mars 2017-14 maj 2017 trots att deras relation varit bruten. Billy Fagerström har under nedan angivna tidpunkter begått brottsliga gärningar mot Tova Moberg vid ett upprepat antal tillfällen. Var och en av gärningarna har utgjort led i en upprepad kränkning av hennes integritet och gärningarna har varit ägnade att allvarligt skada hennes självkänsla. De nedan angivna hoten har samtliga varit ägnade att hos Tova framkalla allvarlig fruktan för egen säkerhet till person samt i ett fall, p 8, även allvarlig fruktan för andras säkerhet till person. Gärningarna anges nedan:

1: Olaga hot och misshandel i Umeå vid ett tillfälle under tiden 1 april 2015-30 juni 2015 genom att fälla yttrande av innebörd att han ämnat dränka Tova i en älv samt även knuffa ned henne till marken varvid i vart fall smärta uppstått.

2: Misshandel omkring den 26 februari 2016, Hudiksvalls kommun, genom att dunka Tovas huvud i en vägg eller tilldela henne ett slag mot huvudet varvid i vart fall smärta uppstått. Händelsen inträffade efter ett födelsedagskalas.

3: Olaga hot och olaga tvång under tiden 1 januari 2016-18 december 2016, Fränö och Njutånger samt i övrigt Hudiksvalls kommun genom att fälla yttranden till henne att hon skulle komma att misshandlas eller avlida om hon inte avstått från kontakter med väninnorna Moa, Nathalie, Isabelle och Felicia samt hot om att hon skulle komma misshandlas om hon deltar i viss skolundervisning samt utför arbete i hemtjänsten. Hotelserna ledde till att hennes umgänge med nämnda väninnor begränsades betydligt varvid gärningen i den delen är att anse som ett olaga tvång och i övrigt olaga hot.

4: Misshandel vid ett tillfälle någon gång under tiden 1 oktober 2016-30 november 2016, Kvavtjärsvägen, Njutånger, genom att tilldela Tova ett slag mot armen samt ta strypgrepp runt hennes hals. En mobiltelefon har figurerat runt händelsen.

5: Olaga hot omkring den 21 december 2016, Hudiksvalls kommun, genom att i SMS meddelanden ange att han eventuellt avser att misshandla Tova i anledning av hennes arbete.

6: Olaga hot natten till den 24 december 2016, Hudiksvalls kommun, genom att i telefonsamtal till Tova fälla yttranden med innebörd att hon ska komma att avlida.

7: Olaga hot omkring den 28 december 2016, Hudiksvalls kommun, genom att i telefonsamtal till Tova fälla yttranden med innebörd att hon ska komma att avlida.

8: Olaga hot omkring den 4 januari 2017, Hudiksvalls kommun, genom att fälla yttranden till Tova att hon och hennes föräldrar ska komma att avlida eller skadas i anledning av Tova inte får låna deras bil.

9: Olaga hot omkring den 6 januari 2017 under bilresa i Hudiksvalls kommun genom att fälla yttranden till Tova med innebörd att hon dels kan komma att hållas utelåst i sträng kyla samt även kan komma att begravas levande.

10: Misshandel omkring den 23 januari 2017 genom att under en bilresa i Hudiksvalls kommun dels tilldela Tova slag mot låret samt vidare nypa Tova i låret varvid smärta och blånad uppstått.

11: Misshandel omkring den 23 januari 2017, Hedebacken, Hudiksvall, genom att knuffa henne till marken samt strypgrepp runt hennes hals varvid i vart fall smärta uppstått.

12: Misshandel den 18 februari 2017, Kvavtjärsvägen, Njutånger, genom att tilldela Tova ett slag mot armen varvid smärta uppstått kasta henne till golvet, ta strypgrepp runt hennes hals, tilldela henne slag och sparkar mot kroppen varvid smärta, blödning, svullnad samt revbensfraktur uppstått.

13: Olaga hot vid ett tillfälle under tiden 20-23 februari 2017, Hudiksvalls kommun, genom att i en chattkonversation ange att Tova dels kan komma att misshandlas men även berövas livet. Konversationen sparades fortlöpande av väninnan Moa på Bromansgymnasiet i Hudiksvall i form av skärmdumpar.

14: Misshandel den 17 mars 2017, Kvavtjärsvägen, Njutånger, Hudiksvalls kommun, genom att tilldela Tova två slag i ansiktet varvid smärta och svullnad uppstått. Händelsen ledde till en polisanmälan från Tovas mor.

15: Ofredande den 24 mars 2017, Hudiksvalls kommun, genom att i en chattkonversation ange att han ämnat skada Tova eller hennes egendom för det fall han inte erhåller ekonomisk ersättning eller att deras relation återupptas.

Målnummer: B1071-17 Hudiksvalls Tingsrätt