”Bevistalan avseende dödligt våld vid Utmarksskolan”

2020-06-30

Åklagaren har gjort gällande att en minderårig person genom knivvåld orsakat pojkens död. Ansvarsyrkandet avser i första hand mord och i andra hand synnerligen grov misshandel och vållande till annans död, grovt brott.

Förhandlingen i målet kommer hållas vid Göteborgs tingsrätt den 14 och 15 juli 2020 med start kl. 09.00.

Ansvarig handläggare: Susanne Holmstedt, handläggarchef avdelning 5Tel: 031-701 14 85