Bevistalan avseende dödligt våld vid Utmarksskolan – ny förhandlingstid

2020-07-07

Förhandlingen kommer hållas vid Göteborgs tingsrätt den 13 – 15 juli 2020, med start kl. 10.30 första dagen och kl. 09.00 övriga två dagar.

Ansvarig handläggare: Handläggarchefen Susanne Holmstedt, avdelning 5Tel: 031-701 14 85