Bevistalan avseende dödligt våld vid Utmarksskolan – meddelande av dom

2020-07-15

Dom kommer att meddelas den 29 juli 2020, kl. 11.00.

 

Ansvarig handläggare:Handläggarchefen Susanne Holmstedt, avdelning 5Tel: 031-701 14 85